Понеделник 24 Юни 2019

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО
СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ Печат

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИН СПАСОВ

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА

РАЙОНЕН СЪДИЯ

МАРИЯНА ГУНЧЕВА

РАЙОНЕН СЪДИЯ

ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА

РАЙОНЕН СЪДИЯ

ДАРИНА БАЙДАНОВА

РАЙОНЕН СЪДИЯ

НЕВЕНА КАЛИНОВА

РАЙОНЕН СЪДИЯ

ВЕРГИНИЯ ЕЛАНЧЕВА

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЙОРДАНКА КОСТОВА

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

НАДЕЖДА МАРГАРИТОВА

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ХАФИЗЕ АДЕМ

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

РАДКА КОЛЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

ЗЛАТКА БОРИСОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗЛАТКА КИРЯКОВА

ГЛ.СПЕЦ.-СЧЕТОВОДИТЕЛ

ВЕСВЛИНА МАЛЧЕВА

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

РАДКА КОЛЕВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

ДИАНА ГЕОРГИЕВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

МАРИЯНА СУРКОВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

АНЕЛИЯ ЯНЧЕВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

ТАНЯ ЦИНОВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

МАРИЯНА ДИНКОВА

АРХИВ

ТЯНКА СПИРОВА

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

АНТОАНЕТА АНДРЕЕВА

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

ДИАНЕТА ГЕОРГИЕВА

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

ВАНЯ ИВАНОВА

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

ВЕСКА ГРИГОРОВА

РЕГИСТРАТУРА

СТЕЛА ДОБРИНСКА

БЮРО СЪДИМОСТ

ПЕНКА ДИМИТРОВА

СИС

РАДКА КАРАКОЛЕВА

СИС

МАРИЯ БОГДАНОВА

ПРИЗОВКАР

ДИМО ГРУДЕВ

ПРИЗОВКАР

ТОДОР ПЕЕВСКИ

ПРИЗОВКАР

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЧИСТАЧ

ГРОЗДАНКА ГЕОРГИЕВА

Последна промяна от Петък, 09 Ноември 2018г. 08:38ч.