Сряда 12 Август 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Печат

 

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГРАД КЪРДЖАЛИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД КЪРДЖАЛИ,

ЗА ПЕРИОДА 12.12.2019 Г. – 12.12.2023 Г.

 

 

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

1.

Антон Иванов Карпузов

2.

Антония Величкова Стойчева

3.

Венета Стоянова Бошняшка – Бодурова

4.

Димитър Стоянов Киряков

5.

Мурадие Ферадова Юсеин

6.

Николина Димитрова Димитрова

7.

Симеон Руменов Христозов

 

 

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГРАД КЪРДЖАЛИ, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ,

ЗА ПЕРИОДА 12.12.2019 Г. – 12.12.2023 Г.

 

 

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

1.

Исмет Ремзи Исмаил

2.

Наим Неждет Реджеб

3.

Рушен Рамадан Фейзула

4.

Фатме Юсуф Али

5.

Халим Ниязи Шакир