Петък 24 Май 2019

...::: Районен съд Кърджали :::...

Съобщение Печат

На 25.02.2016 година, в Районен съд – град Кърджали, се проведе Общо събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше прочетен и обсъден отчетният доклад за прилагане на закона и дейността на Районен съд – град Кърджали, за 2015 година.
Констатациите в доклада, направени от административния ръководител – председател на съда – г-н Ангел Момчилов, са, че работата на съдиите и съдебните служители през 2015 година е била на много добро ниво, като се работи непрекъснато, дейността на съда да бъде в съответствие с новите изисквания. 

 


Последна промяна от Петък, 26 Февруари 2016г. 08:04ч.