Вторник 23 Октомври 2018

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.04.2018г. ДО 27.04.2018г