Петък 19 Октомври 2018

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 08.05.2018г. ДО 11.05.2018г