Вторник 18 Февруари 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.05.2019г. ДО 17.05.2019г.