Вторник 18 Февруари 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА 01.09.2019г. - 30.09.2019г.