Вторник 18 Февруари 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 09.09.2019г. ДО 13.09.2019г.