Петък 23 Февруари 2018

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРЕСЦЕНТЪР
ПРЕСЦЕНТЪР


Утвърден бюджет на Районен съд-Кърджали за 2018 г. Печат

 

Последна промяна от Четвъртък, 08 Февруари 2018г. 11:39ч.
 
“Ден на отворените врати” в Районен съд – Кърджали Печат

 1
  На 21 април 2017 година Районен съд Кърджали бе домакин на провеждания за пета поредна година Ден на отворените врати, в който гражданите и обществеността имат възможност да се запознаят с процеса на правораздаване.        

По този повод над 70 ученици от Х-ти клас на Езикова гимназия „Христо Ботев“-гр.Кърджали посетиха сградата на Районен съд Кърджали, лично придобиха впечатления от съдебните зали, службите и работните кабинети в Съдебната палата и взеха участие в изнесената от съдиите Дарина Байданова и Вергиния Еланчева лекция за участниците и ролята им в гражданския и наказателен процес. Проведената среща-дискусия бе посрещната с голям интерес, като учениците задаваха множество въпроси: „Какво е съдебен изпълнител и какво трябва да се направи след като едно решение влезе в сила?“, „Има ли съдии, които вземат решенията си по политически причини?“, „Какво се случва след като едно лице сключи договор за банков кредит и почине преди да върне кредита?“ и др.   

Занимания с ученици се провеждат и по Образователна програма «Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури», по която Районен съд Кърджали участва за втора поредна година с лекции на магистрати в Средно училище „П.Р.Славейков“ и Езикова гимназия „Христо Ботев“ в гр.Кърджали в изпълнение на подписано Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Основната цел на Образователната програма е превенция и повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

  По тази причина на 28 април 2017г. също предстои посещение на съда от десетокласници на СУ „П.Р.Славейков“-Кърджали, провеждане на среща-дискусия и запознаване с работата на съда отблизо. 

Последна промяна от Сряда, 26 Април 2017г. 10:23ч.
 
“Ден на отворените врати” в Районен съд – Кърджали Печат

Във връзка с провеждането на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт и във връзка с инициативата на Висшия съдебен съвет, Районен съд – Кърджали, организира “Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 21.04.2017 година /петък/ от 10.00 часа до 12.30 часа в сградата на съда, намираща се на адрес: бул. “Беломорски” №48.
В деня на отворените врати, каним граждани и журналисти, които да посетят сградата на Районен съд - Кърджали, и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Кърджали е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.  

 

Последна промяна от Вторник, 18 Април 2017г. 06:38ч.
 
Съобщение Печат

На 25.02.2016 година, в Районен съд – град Кърджали, се проведе Общо събрание на съдиите и съдебните служители, на което беше прочетен и обсъден отчетният доклад за прилагане на закона и дейността на Районен съд – град Кърджали, за 2015 година.
Констатациите в доклада, направени от административния ръководител – председател на съда – г-н Ангел Момчилов, са, че работата на съдиите и съдебните служители през 2015 година е била на много добро ниво, като се работи непрекъснато, дейността на съда да бъде в съответствие с новите изисквания. 

 


Последна промяна от Петък, 26 Февруари 2016г. 08:04ч.
 
Страница 1 от 5