Неделя 17 Декември 2017

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Формуляри и бланки Версия Големина Добавяне Сваляния

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 15777

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 3528

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2508

МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ 1.0 22.08.2008 Сваляне 1676

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 2662

МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 1943

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2079

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2891

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 1813

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ПРИСЪДА ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 1446

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2014

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 1.0 22.08.2008 Сваляне 1844

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА 1.0 22.08.2008 Сваляне 1429

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2020

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2255