Понеделник 15 Юли 2019

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Формуляри и бланки Версия Големина Добавяне Сваляния

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 16869

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 4008

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2823

МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ 1.0 22.08.2008 Сваляне 1971

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 3241

МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 2361

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2370

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 3257

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2113

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ПРИСЪДА ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 1721

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2337

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 1.0 22.08.2008 Сваляне 2153

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА 1.0 22.08.2008 Сваляне 1706

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2342

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2588