Петък 07 Август 2020

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Формуляри и бланки Версия Големина Добавяне Сваляния

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ 28 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 861

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 28.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 243

3. МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 33 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 210

4. МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ВЛОГ НА МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ 31 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 187

5. МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ВЛОГ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ 31 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 179

6. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК 28 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 250

7. МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 32 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 211

8. МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ 30.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 195

9. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 31.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 168

10. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 30.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 161

11. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБЕН ДОКУМЕНТ 35.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 199

12. МОЛБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ОБРАЗУВАНО ДЕЛО 30 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 172

13. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 31.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 197

14. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 29.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 167

15. МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 30.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 161

16. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.410 ГПК 53.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 196

17. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.417 ГПК 54.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 197

18. ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ.414 ГПК 31 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 247

19. ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ.414а ГПК 32.5 KB Sep 04, 2019 14:22 Сваляне 201