Петък 24 Май 2019

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Формуляри и бланки Версия Големина Добавяне Сваляния

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 16808

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 3970

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2804

МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ 1.0 22.08.2008 Сваляне 1948

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 3209

МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 2340

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2350

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 3231

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2093

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ПРИСЪДА ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 1702

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2320

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 1.0 22.08.2008 Сваляне 2130

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА 1.0 22.08.2008 Сваляне 1689

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2316

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2566