Петък 23 Февруари 2018

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Формуляри и бланки Версия Големина Добавяне Сваляния

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 15954

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 3604

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2557

МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ 1.0 22.08.2008 Сваляне 1717

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 2757

МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 2002

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2126

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2946

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 1856

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ПРИСЪДА ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 1487

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2073

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 1.0 22.08.2008 Сваляне 1889

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА 1.0 22.08.2008 Сваляне 1473

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2067

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2310