Понеделник 12 Ноември 2018

...::: Районен съд Кърджали :::...

НАЧАЛО ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Формуляри и бланки Версия Големина Добавяне Сваляния

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 16563

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 3863

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2742

МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ 1.0 22.08.2008 Сваляне 1880

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 3072

МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 1.0 22.08.2008 Сваляне 2255

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2287

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ 1.0 22.08.2008 Сваляне 3142

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2016

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ПРИСЪДА ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 1649

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ДЕЛО 1.0 22.08.2008 Сваляне 2245

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 1.0 22.08.2008 Сваляне 2070

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА 1.0 22.08.2008 Сваляне 1634

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2244

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 1.0 22.08.2008 Сваляне 2490